Müügitingimused

Müügitingimused

Üldtingimused

 1. Käesolevad müügitingimused kehtivad sency.ee klientide (edaspidi Klient) ja e-poe sency.ee (edaspidi E-pood) omanikfirma MERILINO OÜ (edaspidi Müüja) vahel E-poest ostetavate toodete (edaspidi Kaup) puhul tekkivate õigussuhete kohta.
 2. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Euroopa Liidu õigusaktidest ning E-poe müügitingimustes kokkulepitust.
 3. Müügitingimused (edaspidi ka Müügileping) jõustuvad vahetult pärast Kliendi makse laekumist E-poe pangakontole.
 4. Kliendi ja E-poe vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste või kohtu kaudu.

Hinnad

 1. Kõik E-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu. Hindades ei ole arvestatud transpordikulusid.
 2. Müüjal on õigus igal ajal muuta E-poes kuvatavaid hindu.

Tellimuse vormistamine

 1. Valige välja sobilikud tooted ning lisage need ostukorvi.
 2. Tellimuse vormistamiseks sisenege ostukorvi.
 3. Täitke ära isikuandmed ning valige endale meelepärane transpordi- ja makseviis.
 4. Kinnitage tellimus ning suunduge maksma.

Kaupade transport

 1. Pärast müügitingimuste jõustumist komplekteerib E-pood tellimuse 1-3 tööpäeva jooksul ning annab selle kohaletoimetamiseks üle logistikafirmale.
 2. Veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest.

Kaupade tagastamine

 1. E-poest ostetud kaupadele kehtib füüsilisest isikust tarbijale 14-päevane tagastusõigus.
 2. Tagastatav toode peab olema komplektne.
 3. Tagastamisõiguse kasutamiseks peab Klient 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist esitama vastavasisulise taganemisavalduse e-post aadressile info@sency.ee
 4. Taganemisavalduse võib Klient koostada vabas vormis ühemõttelise e-kirjana või kasutada selleks tüüpvormi, mille leiate internetiaadressilt JM_m41_lisa1.pdf (riigiteataja.ee)
 5. Pärast taganemisavalduse esitamist tuleb Kliendil Kaup viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, Müüjale tagastada.
 6. Müüja tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijale lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas tarbija kantud asja kättetoimetamise kulud.
 7. Klient on kohustatud kandma kõik kauba tagastamisega seonduvad kulud. 

Vääramatu jõud

 1. Müüja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude või viivituste eest, mis on tekkinud vääramatust jõust.
 2. E-pood ei vastuta ekraani seadetest tingitud värvierinevuse eest. 

Taganemisõigus

1) Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. 14-päevane taganemisõigus ei kehti, kui tarbija on avanud suletud pakendis üle antud asja, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel või kui tooted või teenused ei ole oma olemuselt VÕS § 53 lg 4 mõttes tagastatavad (nt aluspesu, rinnahoidjad, ujumis- ja päevitusriided, sukad-sokid, avatud pakendiga kosmeetika, parfüümid-hügieenitooted, tekid ja padjad).

2) Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha. Tagastamisele või ümbervahetamisele kuuluv Toode ei tohi omada kasutamise märke (määrdunud, parfüümi lõhn, kahjustatud), tagastatud kaup peab olema siltidega ja originaalpakendis. Kui tagastatav kaup on rikutud, kaubal sildid eemaldatud, sellisel juhul tuleb langetada otsus kas ja millises ulatuses raha tagastatakse.

3) Kauba tagastamiseks tuleb täita taganemisavaldus. Taganemisavalduse vormi leiab siit: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf  Taganemisavalduse võib täita ka vabas vormis ning see tuleb saata e-postiaadressile info@sency.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest. Tagastusavaldusele kohustub MERILINO OÜ vastama kirjalikult emaili teel koos paki tagastusinfoga hiljemalt 2 tööpäeva jooksul.

4) Tarbija peab kauba tagastama soovi esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale, tagastamisega seotud kulud kannab tarbija.

5) MERILINO OÜ tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse kättesaamisest kõik Tarbijalt lepingu alusel saadud tasud. MERILINO OÜ-l on õigus viivitada raha tagasimaksega seni, kuni Tarbija on tagastanud toote või esitanud tõendi, et Tarbija on toote tagasi saatnud. Kauba tagastamisega seotud kulud ei kuulu hüvitamisele.

6) Kui ostja on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

7) Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

8) Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

 

Pretensioonide esitamise kord

1) Veebipood sency.ee vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale. Esimesel 6 kuul ilmnenud puuduse tekkepõhjuse tuvastab kaupleja.

2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood sency.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

4) Puudusega kauba parandamine või asendamine toimub vastavalt võlaõigusseadusele § 222 ja 223.

-6 kuu jooksul kauba üleandmise päevast ilmnenud puuduse tekkepõhjuse tuvastab kaupleja, pärast seda (kuni 2 aasta möödumiseni kauba üleandmisest) tõendab puuduse tekkepõhjuse avalduse esitaja, kooskõlastades kauplejaga tõendamise vormi. Tõendamisega seotud mõistlikud kulud kannab pool, kelle kahjuks on tõendamise tulemus.

-Vastavalt võlaõigusseadusele 222 ja 223 võib avalduse esitaja juhul, kui kaup ei vasta kokkulepitud tingimustele, nõuda kauplejalt:

*esmajärjekorras asja parandamist

*asja asendamist, kui kaupleja hinnangul parandamine ei ole võimalik või toob kaasa ebamõistlikke kulusid

*oluliste puuduste korral (nt kui kauba parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui sellega tekitatakse avalduse esitajale põhjendamatuid ebamugavusi) on avalduse esitajal õigus lepingust taganeda.

5) Veebipood sency.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@sency.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9) Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt sency.ee ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel sency.ee ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood sency.ee ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi. Tarbijal on õigus nõuda viivist kui kaupleja ei tagasta raha õige aja jooksul.

10) Vastavalt hooldusjuhisele, peavad olema pretensiooni toodav/saadetud toode puhastatud.

Vaidluste lahendamine

1) Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@sency.ee. Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole (Endla 10A, 10122 Tallinn; telefon 6201 707; e-post avaldus@komisjon.ee) Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada: https://komisjon.ee/et  Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

2) Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Isikuandmete kaitse

 1. Klient kinnitab, et on tutvunud ja nõus privaatsuspoliitika tingimustega.
 2. Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ja transpordi ning makse korraldamiseks.
 3. Transpordi ja makse korraldamise huvides edastab Veebipood vajaminevad andmed vastavatele ettevõtetele.
 4. E-pood järgib isikuandmete kaitsel häid tavasid ja juhindub Isikuandmete kaitse seadusest.

Autorikaitse

 1. Kõik intellektuaalne vara Müüja E-poes ja sotsiaalmeedia kanalites on Müüja omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega.
 2. Intellektuaalse omandi kasutamine ilma autori nõusolekuta on keelatud.